MUDr. David Horák

Vzdělání

1994                1. Lékařská fakulta Univerzita Karlova Praha, Všeobecná medicína

1997                I. Atestace, vnitřní medicína (interna), IPVZ Praha

2002                II. Atestace, kardiologie, IPVZ Praha

2011-2013      University of Leicester, Mountain medicine training and education, Diploma in mountain medicine

ČLK Licence – vedoucí lékař a primář, kardiologie

ČLK Diplom celoživotního vzdělávání

funkční licence v oboru invazivní diagnostická kardiologie

funkční licence v oboru intervenční kardiologie


Zaměstnání

1994-1997      Městská nemocnice Kralupy nad Vltavou, interna

1997-2001      FN Motol, 2. Lékařská fakulta UK, Kardiologie, invazivní kardiologie

2001-2003      FN Motol, 2. Lékařská fakulta UK, Kardiologie, intervenční kardiolog

2003-2017      Krajská nemocnice Liberec a.s., Kardiocentrum, kardiolog, vedoucí katetrizační laboratoře

2017-2018      Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, Kardiologická klinika, intervenční kardiolog

2017-2019      Nemocnice Na Homolce, Kardiologie, intervenční kardiolog

2018-dosud    KARDIOLOGIE-LIBEREC s.r.o., kardiologická ambulance, kardiolog

2019-dosud    LF UK v Plzni, odborný asistent

2020-dosud    FN Plzeň, Kardiologická klinika, intervenční kardiolog


Členství v odborných společnostech

Česká lékařská komora

Česká kardiologická společnost

Česká asociace intervenční kardiologie, člen výboru

Sdružení ambulantních specialistů-KARDIOLOGIE-LIBEREC s.r.o.

Österreichische Gesellschaft für Alpin- und Höhenmedizine


Účast (investigátor) na mezinárodních klinických studiích


Jazykové znalosti

Angličtina       B2 – C1 – bez certifikátu                                            

Němčina         B2 (certifikát Goethe Institut)