Aktuality

Ordinace funguje podle Pokynů pro ambulantní rehabilitační zařízení v době pandemie koronaviru schválených Krajskou hygienickou stanicí v Liberci.

Rozsah služeb

Fyzioterapie

Léčba bolestí pohybového aparátu pomocí nejmodernějších standardů.

Laseroterapie

Terapie pomocí vysokointenzivního laseru představující účinný a bezbolestný způsob odstranění bolesti.

Sonodiagnostika

Vyšetření možných strukturálních poruch měkkých tkání pomocí diagnostického ultrazvuku.

Kurzy

Pořádání kurzů zaměřených na výuku aplikace suchých jehel a léčby spoušťových bodů.

PhDr. Petr Šifta, Ph.D.